AGH - Przebudowa audytoryjnej sali wykładowej nr 5 w pawilonie A-2